السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

Sevgili kardeslerim ghuraba.net sitemize hosgeldiniz!

 Alhamdulillah,Bayragimiz satisa hazir !!! 

 

Bayragin ölcüsü 150 cm ye 90 cm. Sol tarafinda iki tane demirden kopca bulunmaktadir . Ilgi ve istekde bulunursaniz e-mail yoluyla rezervasyon yapabilisrsiniz. Ü rünlerimiz yüksek kaliteli ve kisitlidir!

Mute Gazasi(hicri 8 yil)

Bayrak, Zeyd b. Hârise'nin elindeydi. Zeyd, elindeki bayrakla, düşman imızraklarıyla delik deşik edilip cansız bir halde yere düşünceye kadar savaş­tı. O düşünce, bayrağı Cafer eline aldı ve ölüm kendisine ulaşıncaya kadar savaşa devam etti. Atından yere atlayıp atının ayağını kesti. Sonra öldürü-lünceye kadar savaştı. İslâm'da, savaşta kendi atının ayağını kesen ilk müs-lüman Cafer'dir. Sağ kolu kesilince bayrağı sol eline aldı. Sol kolu da kesilince, löldürülünceye kadar bayrağı bağrında tuttu. Şehit düştüğünde otuz üç ya­şındaydı.Daha sonra bayrağı Abdullah b. Revâha eline aldı ve ileriye geçti. Atı­nın üzerindeydi. Nefsini kendisine boyun eğdirmeye çalışıyor ve bazı tered­dütler geçiriyordu. Sonra karar verip indi. Bu sırada amcasının oğlu etli bir kemik parçası getirdi ve: "Bununla kendini güçlendir. Bu günlerde çok zor I durumlarla karşılaştın." dedi. Abdullah b. Revâha kemiği elinden aldı, on­dan bir parça ısırdı. Müslümanların bulunduğu tarafta bir kargaşalık duydu. "Sen hâlâ dünya ile uğraşıyorsun!" diyerek elindeki kemiği bıraktı. Kılıcını eline alıp öne çıktı ve ödürüîünceye kadar savaştı.Sonra bayrağı Aclânoğullarından Sabit b. Akrem eline aldı.' 'Ey müslü­manlar! İçinizden birini seçin!" dedi. Müslümanlar: "Seni seçtik." dediler. Sabit: "Ben bu işi yapamam." dedi. O zaman müslümanlar Halid b. Velid üzerinde anlaştılar. Halid b. Velid bayrağı eline alınca, düşmana karşı savun­maya geçti ve saldırılarını önledi. Sonra bir geri çekilme hareketi tertipleye­rek müslümanları geri döndürdü.îbn Sa'd, yenilginin müslümanlar tarafında olduğunu zikretmiştir. Sahih-i Buharî'de ise yenilginin Rumlar tarafında olduğu kay itlidir. Buhari(64,44)(Zadul Mead)

info@ghuraba.net